Hakkında

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yükseköğretim Kurulu'nun 2547 sayılı kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 12/11/2007 tarihinde kurulmuştur. Bölüm, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dilbilimi olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Bölüm, gerekli öğretim üyesi ve öğretim elemanı kadrosunu tamamladığında yükseköğretimde aktif olarak yer alacaktır.